Μπόιλερ Κάθετου Ροής & Λεβητοστασίου

Ηλιακοί θερμοσίφωνες 160 & 200 λίτρων καθέτου ροής & ηλεκτρομπόιλερ κάθετα και οριζόντια λεβητοστασίου

Η κατασκευάστρια εταιρία ηλιακών συστημάτων “ΑΦΡΟΔΙΤΗ” κατασκευάζει εκτός από οριζόντια ηλιακά συστήματα (ηλιακοί θερμοσίφωνες) και όρθια προκειμένου να καλύψει και τους κάτοχους τέτοιου τύπου ηλιακών θερμοσίφωνων.

Μπορούμε μεμονωμένα να αντικαταστήσουμε το παλαιό σας μπόιλερ ηλιακού θερμοσίφωνα χωρίς να αλλάξετε και τη βάση του μειώνοντας έτσι το κόστος επισκευής.

Επίσης κατασκευάζουμε και μπόιλερ λεβητοστασίου διπλής και τριπλής ενέργειας, κάθετα η και οριζόντια.

Ενδεικτικές χωρητικότητες.

  • 160 λίτρακάθετο.
  • 200 λίτρακάθετο.
  • 140 λίτραοριζόντιο.
  • 160 λίτραοριζόντιο.
  • 200 λίτραοριζόντιο.

Και πάντα με την ποιότητα και τις χαμηλές τιμές που μόνο η “ΑΦΡΟΔΙΤΗ” μπορεί να προσφέρει.